My Avatar

Lê Trương Hồng Danh

Bao bì thẻ eximbank

Bao bì thẻ đồng thương hiệu giữa ngân hàng Exmbank và công ty cổ phần TRUSTpay phối hợp phát hành năm 2014. Bao bì gồm 3 mẫu: Luxury, Dynamic, Love card
trustcard eximbank

Template website

Photoshop, HTML5, CSS3, Jquery, PHP, Bootstrap, Responsive Web Design

Quét mã QR để xem trên điện thoại

Các sản phẩm khác

Banner, Standee, Leaflet, booth,...
trustcard eximbank